Skip links

Recruitment of Geopark Geologist

WHERE?

JCWL Geopark Region

WHEN?

Deadline on 09/06/2023

ORGANISER

Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo (CDS)

Féachann Geopháirc Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair leis an ról ‘Geolaí Geopháirce’ a líonadh

Tá iarratais á lorg ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo (CDS Teo, ósteagraíocht na Geopháirce), maidir le ról an Gheolaí Geopháirce do Gheopháirc Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair. Conradh 2.5 bliain ar Théarma Seasta a bheidh ann (Iúil 2023 go Nollaig 2025) le tuarastal iomaíoch, a d’fhéadfadh a bheidh in-athnuaite ach an maoiniú a bheith ar fáil chuige. Is é Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo an bhunáit oibre, le roinnt solúbthachta ann obair a dhéanamh ón mbaile. Ba chóir go mbeadh cumas cumarsáide ag an iarrthóir rathúil i nGaeilge agus i mBéarla. Tá sonraíochtaí iomlána poist le fáil ó [email protected] i mBéarla agus i nGaeilge agus ar www.joycecountrygeoparkproject.ie Is é an 9 Meitheamh 2023 an sprioc-am le haghaidh iarratas.

Joyce Country and Western Lakes Geopark seeks to fill the position of Geopark Geologist

Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo (CDS Teo, the Geopark host organisation), invites applications for the post of Geopark Geologist for Joyce Country and Western Lakes Geopark. This will be a 2.5 year full-time Fixed Term Contract (July 2023 to December 2025) with a competitive salary, which may be renewable subject to availability of funding. Operations base is Tourmakeady, Co Mayo, with some flexibility for home-based work. The successful candidate should have ability to communicate through Irish and English. Full job specifications are available from [email protected] in English and Irish and on www.joycecountrygeoparkproject.ie Closing date Friday 9th June 2023.
EN