Skip links

ÁBHAR SUIME

AN FHAIRCHE, CO NA GAILLIMHE

Baile Gaeltachta is ea é an Fhairche (Béarla: Clonbur, agus a raibh seanaithne air mar Cluan Barr a chiallaigh “móinéar na dtulán”). Tá an baile suite i gContae na Gaillimhe idir Loch Coirib agus Loch Measca. Dhá chiliméadar thiar ón mbaile, tá Binn Shléibhe, áit ar chruinnigh na sluaite d’Fhir Bholg sular throid siad i gcoinne na dTuatha Dé Danann ag Cath Maige Tuired.

Ba é coillte na Fairche an láithreán taispeána is mó le haghaidh an tionscadail um“Athchóiriú Coillearnaí in Éirinn”, tionscadal nádúir 4 bliana de chuid LIFE an AE comhchistithe ag Coillte, ina ndearnadh obair athchóirithe ar bheagnach 300ha. Tá coillearnach dhúchasach neamhchoitianta go maith mar ghnáthóg in Éirinn, tar éis di a bheith glanta i ndiaidh na mílte bliain de ghníomhaíocht dhaonna. Is gnáthóg an-tábhachtach í d’fhiadhúlra toisc gur tacaíonn sí le go leor speiceas éan, mamach, amhail an cat crainn agus an t-iora rua, inveirteabrach agus éagsúlacht leathan speiceas planda.

Tá fothrach Tí Petersburgh lonnaithe sa bhFairche chomh maith. Ba é seo suíochán mhuintir Uí Loinsigh. Shínigh duine de mhuintir Uí Loingsigh, John Lynch, Forógra neamhspleáchais Stáit Aontaithe Mheiriceá. Le tamall anuas, ba le muintir Guinness an teach. Tugadh cuid den eastát don Stát mar bhronntanas agus úsáidtear anois é mar ionad oideachais allamuigh.

Is féidir radharc a fháil ar Loch Measca agus Loch Coirib ó bharr Bhinn Shléibhe (425 méadar) agus is féidir dul chomh fada léi ó Bhaile Uí Bhuiáin agus ón gCoill Bheag Uachtair. Tá an iliomad siúlóidí le déanamh, agus í an ghné is suntasaí sa chuing idir Loch Coirib agus Loch Measca. Tá radharc amach aici ar cheann de na príomhbhealaí isteach i gConamara anoir. Tá an túsphointe do shiúlóidí suite 2 chiliméadar ó shráidbhaile na Fairche. Taobh le Loch Chualainn, tá fothrach tí cloiche. Bhí cáil ar an loch de bharr breac geal a bhí le fáil ann go dtí luath sna 1960í nuair a cuireadh liúis leis. Is iad an liús agus an phéirse na héisc a mhaireann. Ritheann sruth ó Loch Chualainn isteach i Loch Measca.

Dún is ea Caisleán Bhaile Uí Chadhain. Tá cúig chinn de dhún san iomlán idir Baile an Róba agus Ballindonage. Ba le muintir Uí Chadhain é i dtosach. Bhí é i seilbh muintir de Burgo ar feadh tréimhse agus ansin tugadh an caisleán do mhuintir Mhic Dhomhnaill, ar saighdiúirí as Albain iad mar bhonnacht. Ar deireadh, thug Sir Richard O’Donnell do Sir Benjamin Lee Guinness é agus is mar sin de a d’éirigh sé ina chuid d’eastát mhuintir Guinness. Ó thaobh ailtireachta de, caisleán measctha atá ann. Tógadh leac an dorais lena chuid ursain chlaonta 900 bliain roimh an chuid eile den struchtúr. Níl paistí den obair chloiche nasctha mar aonad amháin, gné a thugann le fios gur cuireadh leis an mbunstruchtúr le himeacht ama.

Tuilleadh eolais: http://www.clonbur.galway-ireland.ie/https://clonburcloghbrack.ie/

Annual Events

  • August: Féile na Sléibhte
GA